Jak zlepšit „všední den“ v rodinách s dítětem s postižením?

V září se pracovníci rané péče z celé republiky sjeli do Olomouce, aby se setkali již na 6. ročníku Mezinárodní konference pracovníků v rané péči. Setkání neslo téma „Trendy v rané péči“. Během tří dnů se hosté měli možnost účastnit přednášek, coffeebreaků a workshopů zaměřených na moderní přístupy, metody a novinky v oboru rané péče. Představili se nejen tuzemští přednášející, ale i zahraniční hosté.

Jak hodnotili konferenci poradci rané péče?

Vždy je co zlepšovat a závazkem Společnosti pro ranou péči je přinášet nejvyšší možnou kvalitu včetně inovací v oboru rané péče. Prostřednictvím anonymního online dotazníku jsme oslovili účastníky, aby se vyjádřili k přínosu konference a poskytli nám i náměty pro další ročníky.

Hodnotící za nejpřínosnější považovali sdílení a setkání se s kolegy na odborné úrovni. Pro nováčky znamenal největší přínos mít možnost navázání nových kontaktů. Nejúspěšnějším příspěvkem byla Spolupráce rané a zdravotní péče v praxi (MUDr. Mahulena Exnerová, PhDr. Jitka Barlová, PhD. a Mgr. Jolana Kopejsková), Setkání okolo dítěte (Mgr. Jakub Majetný a Bc. Petra Hálková, DiS.) a MBS Feldenkraisova metoda (Bc. Iveta Varmusová). Největší oblibě se těšil formát coffee breaků a workshopů, přičemž by účastníci uvítali větší počet těchto příspěvků, kterých by se mohli účastnit. Celkové hodnocení konference po odborné stránce získalo 7,1 bodu z 10. Z pohledu úrovně organizace nejvíce uspěly zvolené prostory BEA campusu, společenský večer, forma kombinace přednášek, workshopů a diskusních coffee breaků. Velmi nás potěšila pozitivní zpětná vazba k celé organizaci konference, na které jsme si dali opravdu záležet a přáli jsme si, aby se všichni hosté cítili příjemně a měli dostatek informací k programu. Celková organizace konference zíkala tak 8,7 bodu z 10.

V sekci Komentáře, připomínky a náměty jsme získali nejcenější příspěvky z celého dotazníku, díky kterým můžeme lépe definovat naše cíle a strategie pro další konferenci. Několik z nich předkládáme:

„Celkově byla konference profesionálně připravená a velmi přínosná. Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli.“

„Děkuji a těším se případně na další setkání. Přeji spoustu nadšených pracovníků i klientů.“

„Témata pro coffee breaky byla velmi zajímavá a bylo mi líto, že jsem nestihla „obejít“ témat více – neměla jsem pocit, že by bylo vhodné odejít, bála jsem se, že se v další skupince „nechytnu“ nebudu vědět, o čem se diskutuje. Zároveň bych v rámci workshopů uvítala témata jako např. „Co dělat, když se vám na konzultaci stane…“ apod. – více bych uvítala příklady z praxe z rané péče s jinou cílovou skupinou.“

„Náměty na příště: zachovat budovu, program s workshopy na pátek, diskusní coffee break na čtvrtek byl úžasný nápad. Přednáškový den bych dala více kratších přednášek na mezioborové úrovni. Např. na 45 min jedna přednáška a 10 min pauza, pak další atd. Témat na mezioborovou spolupráci není nikdy dost a pro nás je to denní chleba. Obzvlášť novým poradkyním se info velmi hodí.“

„Více hlídat čas u přednášek i pauz – dodržování času. Moderátor byl skvělý. Přednášky by to chtělo více přizpůsobit přítomným odborníkům – byly hodně povrchní, nekonkrétní.“

„Více praktických vstupů, kazuistik, videí…. :-)“

„Díky, konferenci vnímám také jako společenskou událost a místo setkání pro celé týmy pracovišť, jak na odborné úrovni, tak právě na společenské. Mělo to švih a půvab, dárečky potěšily. Už se těším na konferenci 2020.“

Děkujeme všem účastníkům za přízeň a organizačnímu týmu za spolupráci. Nutno zmínit, že bez významné finanční podpory Nadačního fondu Avast a Olomouckého kraje by nebylo možné konferenci realizovat na této úrovni.