TRENDY RANÉ PÉČE

VI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PRACOVNÍKŮ V RANÉ PÉČI V ČR

 

11.-13.9.2019
BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
Středa 11.9.2019
 
11:45 – 12:30 registrace
12:30 – 13:30 zahájení, úvod
13:30 – 14:00 představení témat
coffee breaků

14:00 – 15:00 diskuse (práce ve
skupinách)

15:00 – 16:15 výsledky (závěrečná prezentace)
16:30 – 17:30 MGR. JAKUB
MAJETNÝ A BC. PETRA
HÁLKOVÁ, DIS. „Setkání okolo
dítěte“

 

Čtvrtek 12.9.2019
 
9:00 – 10:00 MUDR. MAHULENA
MOJŽÍŠOVÁ, PHDR. JITKA
BARLOVÁ, PHD. A MGR. JOLANA
KOPEJSKOVÁ „Kde se potkává
zdravotnictví a raná péče“

10:30 – 12:00 BC. IVETA
VARMUSOVÁ „MBS
Feldenkraisova metoda“

12:00 – 12:30 oběd
13:00 – 14:00 relaxační zóna
14:00 – 15:30 SIEGFRIED
HOLZSCHUSTER A VINCO GRAZ,
„Použití mezinárodní klasifikace
ICF pro děti v rané péči“

16:00 – 17:30 ENA HEIMDAHL,
„Marte Meo“

od 20:00 společenský večer

 

Pátek 13.9.2019
Workshopy:
9:30 – 12:00 CENTRUM APA „Podpora vzdělávání žáků a studentů
prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti“

9:30 – 12:00 LIBOR VILÍM „Vedení lidí“
9:30 – 10:30 JAKUB ŠESTÁK „Tracheostomie, plicní ventilace“
9:30 – 10:30 SAGITTA „OrCam, Lightbox“
9:30 – 10:30 ENA HEIMDAHL „Příjem potravy u dětí s kombinovaným
postižením“

11:00 – 12:00 DANIELA ŠIBALOVÁ, DIS. „Fyzioterapeut jako terénní
pracovník“

11:00 – 12:00 SPEKTRA „Tobii komunikátor“

Kompletní seznam workshopů bude prezentován v předstihu před konferencí.
12:00 – 12:30 závěrečné slovo, závěr
Formulář k registraci najdete na konference.ranapece.cz/registrace. Kapacita
účastníků je omezená. V případě většího počtu zájemců budou upřednostněni ti,
kteří projeví zájem dříve. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.
Odborná třídenní akce 2 000 Kč.
Pořádá Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, mob. 776 705 958,
konference.ranapece.cz, konference@ranapece.cz

 

 

 

Program ke stažení v formátu PDF