6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRACOVNÍKŮ V RANÉ PÉČI V ČR

Téma: „Trendy rané péče“

Termín: středa 11. až pátek 13. září 2019

Počet účastníků: 120

Místo konání: BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1 (www.beacentrum.cz)

Mediální výstupy na https://www.facebook.com/SPRPOlomouc1

 

Středa 11.9.2019

11:45 – 12:30 příjezd hostů, registrace

12:30 – 13:00 zahájení

13:00 – 13:30 uvedení čestných hostů

13:30 – 14:00 představení témat coffee breaků

14:00 – 15:00 diskuse coffee breaků

15:00 – 16:15 výsledky coffee breaků

16:15 – 16:30 pauza

16:30 – 17:30 přednáška MGR. JAKUB MAJETNÝ A BC. PETRA HÁLKOVÁ, DIS. „Setkání okolo dítěte“

Čtvrtek 12.9. 2019

9:00 – 10:00 MUDR. MAHULENA EXNEROVÁ, PHDR. JITKA BARLOVÁ, PHD. A MGR. JOLANA KOPEJSKOVÁ „Spolupráce rané a zdravotní péče v praxi“

10:00 – 10:30 pauza

10:30 – 12:00 BC. IVETA VARMUSOVÁ, „MBS Feldenkraisova metoda“

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:00 relaxační zóna

14:00 – 15:30 SIEGFRIED HOLZSCHUSTER a KARIN KRÄFTNER, „Úvod do systému ICF-CY a jeho využití v rané péči“

15:30 – 16:00 pauza

16:00 – 17:30 ENA HEIMDAHL, „Marte Meo, hodnocení pomocí video záznamů jako metoda propojování rodin a pečovatelů s odborníky“

20:00 – 24:00 společenský večer (hudba a raut, restaurace BEATA v prostorách BEA campus)

Pátek 13.9. 2019

9:30 – 12:00 workshopy

10:30 – 11:00 pauza

Rozpis jednotlivých workshopů:

9:30 – 12:00 MGR. LADISLAV BALOUN, PH.D., CENTRUM APA „Společně v pohybu: jak zapojit děti a žáky se speciálními a vzdělávacími potřebami do pohybových aktivit?“ (čas. dotace 120 min. + 30 min. pauza), místo: Atletický stadion (tř. 17. listopadu 3, Olomouc)

9:30 – 12:00 LIBOR VILÍM „Vedení lidí v modelu VAK“

9:30 – 10:30 JAKUB ŠESTÁK „Domácí umělá plicní ventilace jednoduše a srozumitelně“

9:30 – 10:30 SAGITTA „Multifunkční zařízení OrCam určené pro slabozraké a nevidomé“

9:30 – 10:30 ENA HEIMDAHL „Společné stolování jako projev lásky, příjem potravy u dětí s kombinovaným postižením“

9:30 – 10:30 MGR. ZUZANA TRČKOVÁ „Spánkové poradenství v rané péči“

9:30 – 10:30 MGR. MARTINA PAPOUŠKOVÁ, BC. LENKA KOUBKOVÁ „Péče o provázejícího pracovníka“

10:30 – 11:00 pauza

11:00 – 12:00 DANIELA ŠIBALOVÁ, DIS. „Fyzioterapeut jako terénní pracovník“

11:00 – 12:00 ING. TOMÁŠ HRDINKA, SPEKTRA „Využití očního snímače Tobii ke komunikaci a diagnostice porozumění“

11:00 – 12:00 MGR. BARBARA HUCKOVÁ, PH.D., MBA „Praxe síly příběhů“

11:00 – 12:00 BC. HANA WOHLGEMUTHOVÁ „Speciálně-pedagogická diagnostika u dětí s komorbidním postižením“

11:00 – 12:00 MGR. MICHALA BULÍŘOVÁ „Senzorická integrace a její přínos v rané péči“

12:00 – 12:15 závěr konference

      

Diplom k exp.