MGR. JAKUB MAJETNÝ A BC. PETRA HÁLKOVÁ, DIS. „Setkání okolo dítěte“

MUDR. MAHULENA MOJŽÍŠOVÁ, PHDR. JITKA BARLOVÁ, PHD. A MGR. JOLANA KOPEJSKOVÁ „Kde se potkává zdravotnictví a raná péče“

BC. IVETA VARMUSOVÁ „MBS Feldenkraisova metoda“

SIEGFRIED HOLZSCHUSTER A VINZO GRAZ „Použití mezinárodní klasifikace ICF pro děti v rané péči“

ENA HEIMDAHL „Marte Meo“

CENTRUM APA „Podpora vzdělávání žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti“

LIBOR VILÍM „Vedení lidí“

JAKUB ŠESTÁK „Tracheostomie, plicní ventilace“

SAGITTA „OrCam, Lightbox“

ENA HEIMDAHL „Příjem potravy u dětí s kombinovaným postižením“

DANIELA ŠIBALOVÁ, DIS. „Fyzioterapeut jako terénní pracovník“

SPEKTRA „Tobii komunikátor“