COFFEE BREAK – jde o otevřený seminář, kde aktivně vystupující uvede téma k diskusi – např. oblast technologií, etiky apod., účastníci jsou následně skupinově vyzváni k vyjádření názoru na téma (mohou korzovat mezi mluvčími), které mluvčí v závěru vyhodnotí.

Časová dotace CB ve středu 11.9.2019:

Představení témat CB 13,30 – 14,00 h., diskuse ke coffee breaku 14,00 – 15,00 h., výsledky 15,00 – 16,15 h.

WORKSHOP – pracovní seminář

Časová dotace WS v pátek 13.9.2019:

Dle výběru 9,30 – 12,00 h. (60 min. na workshop).