Tisková zpráva

5. konference pracovníků v rané péči v ČR na téma „ Diagnostika v rané péči“ se blíží!

Konference, kterou organizuje olomoucké pracoviště Společnosti pro ranou péči společně s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit v prostorách Fakulty tělesné kultury University Palackého v Olomouci, proběhne ve dnech 13.- 15. září 2017 pod záštitou senátora MUDr.Lumíra Kantora, PhD. Konferenci finančně podpořil Olomoucký kraj, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond Avast.

Pracovníci tohoto v České republice mladého oboru sociální práce, (raná péče se profesionalizovala v ČR od roku 1989, od roku 2007 je upravena Zákonem o sociálních službách 108/2006 jako preventivní sociální služba pro rodiny) se schází ve dvouletém intervalu od roku 2009. Zejména proto, aby sdíleli zkušenosti a poznatky z praxe terénní práce. Poradkyně rané péče jezdí domů za rodinami na pravidelné konzultace a jejich cílem je, aby rodina vychovávající dítě s postižením, měla dostatek informací a podpory k výchově a rozvoji dítěte, dítěti s postižením poskytují stimulaci, speciální hračky a pomůcky.

V rámci konference bude po celé 3 dny diskutovat přes 100 účastníků ze 30 organizací poskytujících služby rané péče z celé České Republiky, Slovenska a Rakouska v 15 odborných příspěvcích k teoriím, přístupům, metodám, technikám v diagnostice v rané péči. Zajímavé a aktuální témata představí například:

dipl. IFF Elisabeth Meller Metoda FLIP, na rodinu orientovaný podpůrný program

Mgr. Michaela Mrowetz Bezpečná vztahová vazba mezi matkou a dětmi (i prenatálními) jako zdroj k přijetí možného postižení dítěte

Bc. Jana Čelůstková Využití prvků aplikované behaviorální analýzy při práci poradce

Mgr. Romana Straussová, Ph.D. Screening PAS u batolat, intervenční metoda O.T.A. u dětí

Raná péče vede rychle a efektivně k deklarovaným cílům sociálních služeb (sociální začlenění dítěte a rodiny) a plní roli prevence: umísťování dětí do ústavní péče, sociálního vyloučení a narušení společenské koheze. Raná péče má významný ekonomický dopad pro společnost.

V současné době je v České republice registrovaných 47 pracovišť poskytujících sociální službu ranou péči.

Při své práci se pracovníci rané péče řídí standardy kvality sociálních služeb a druhovými standardy rané péče. Službu neplatí rodiny, je hrazena z dotací poskytovatelům a z nadačních a sponzorských příspěvků.

 

Za pořadatele: Mgr. Pavla Matyášová, předsedkyně Společnosti pro ranou péči 774 734 035. predsedkyne@ranapece.cz, www.ranapece.cz